Одеското българско настоятелство и нашето образование.

„Който ни освoбоди, той ще ни и пороби!“

Колко пророчески думи! Имало е хора, които с цената на живота си са отстоявали правото си да бъдат свободни, но  е имало в нашата история и такива, които са продавали не само себе си, но са отваряли вратите на нацията ни да бъде завладяна от чужди потисници.

Одеското българско настоятелство е играло подобна роля в миналото. Ако потърсите информация за него в учебниците или официалните енциклопедии, в книги и лекции, ще откриете фрази  за „решаващата роля“ , която е изиграло преди 1878 г. и след това, за нашето образование, за издигане нивото на нашата просветна дейност…. и т.н.

А каква всъщност е истината? Български емигранти в Русия решават с помощта на руското правителство да отворят още по-широко вратите на Русия в България.

 Николай Хр. Палаузов, българин, приел руско поданство, който заема редица високи постове в Одеса – губернски секретар, работи към Руската главна квартира като връзка между руското командване и българското население, именно той дава идеята, създава и оглавява Одеското настоятелство, което през 1854г. е вече налице и има „идеалната“ цел – създаване на независимо българско княжество с помощта на Русия ?! Виж ти! За какво обаче става въпрос – за една добре обмислена политика на съработване, свързване от страна на членовете на това Одеско настоятелство, в което са влизали наши богати търговци, после и книжовници, с Руското правителство. През цялото време тия хора, които разполагали с много средства, поддържат връзка с руското разузнаване и главно командване и го осведомяват за ситуацията в България, разпространяват визията за нашата „освободителка“, разширяват нейното влияние в България. К. Палаузов, Н. Палаузов, В. Рашев  са едни от имената на членовете на това настоятелство, чиято дейност по-късно се разпространила в Петербург и Москва. Много наши известни книжовници се свързват с тях, един от тях е В. Априлов. Създават се първите емигрантски организации в Русия, под влияние на Одеското настоятелство, разширяват се политическите връзки между България и Русия. Ролята на Одеското настоятелство за проникване на руското влияние в земите ни е основна 

 В периода преди и след 1877-78г.  дружеството успява да издейства от Руското правителство, и от славянофилски организации, стипендии за обучение на талантливи български деца и младежи в Русия, които после се връщат в България и стават учители, книжовници, създават училища и разпространяват руското влияние. Около 1000 младежи са обучени през тия години. Учебниците, книгите в училищата ни през периода на Възраждането също са доставени по този начин…..И всичко това е стартирано и направлявано от „българи“!

„Слепи подлизурковци!“ беше писал някъде З.Стоянов за такива хора, А доколкото си спомням , в своето предсмъртно писмо Левски говори относно такива предатели към родината, да бъдат наказвани със смърт. 

А ние ги сложихме в учебниците на децата си – като примери за възрожденци, които са издигнали просветното ни дело на ново ниво!

%d bloggers like this: