Русия, указ 1144

Вижте нещо интересно: 

„Държавен вестник“,  от януари, 1884г. , под номер 1144 присъства следният указ:“ Ний Александър I , с Божията милост и по народна воля княз на българите, прогласяваме, Народното събрание прие, Ний утвърждаваме следующата Конвенция за изплащане от България на Русия разноските по ОКУПАЦИЯТА на Княжеството от Руските императорски войски в размер на 10 милиона рубли и 43 копейки “ !!! 

Били сме ОКУПИРАНИ от руските войски, а не освобождавани и сме си платили за тая окупация!!!

Да сложим това в учебниците на децата, вместо митовете за нашата „освободителка“, а?

%d bloggers like this: