„Тежко е да седиш до главата на болния“

  „Tежко е онова чувство, което изпитва човек, когато седи до главата на болния и когато е принуден да му разказва причинитe на болестта, да критикува неговото зло положение и в същото време да не може с нищо да му помогне. Тежко е. Но още по-тежко е, ако с болния, — бил той някое лице […]

Комунизмът в БГ

„И да знаеш, Минке, че последният КОМУНИСТ на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ…“ (ДИМИТЪР ТАЛЕВ, романът „На завой“)

Из книгата „Американците откриват българите, 1834 – 1878″

„Винаги, в най-тежките моменти за България, американската общественост и американското правителство се притичваха на помощ и защитаваха забравената истина и погребаните български права.“ (Стоян Омарчевски, бивш министър на образованието в България) …………… “Бъдещето на народа все още ми изглежда много мрачно. Русия щедро лееше злато и кръв, за да освободи народа от турците, но курсът […]

Знаехте ли че?

До началото на 19. век била позната най-вече практиката да се създават или закриват училища главно по лична инициатива,  от отделни лица,  като по-богати търговци и занаятчии, които освен всичко друго, били посветени и на ограмотяването на деца. Обучението на децата било заплащано от родителите им. Едва тогава, по думите на изследователите на нашето минало, се заражда другата […]

Който ни освободи, той ще ни и пороби!

РУСИЯ                               И                                             НАШЕТО                                                                      ОБРАЗОВАНИЕ Този материал е подготвен с помощта на не малко източници, събирани във виртуални библиотеки, книги, страници, част от които ще посоча накрая. Само че  в тях информацията не беше предадена, по начина, по който аз  я представям. Напротив – там пишеше за „благотворното?!“ руско влияние, за панславизма…Уфф! Е, просто използвах данните от […]

Захари Стоянов за Русия

„Като народ ние може да се гордеем, че всичките ни народни деятели: Г. Раковски, Л. Каравелов, В.Левски, Хр. Ботиов…..и прочие са биле против официална Русия. Никога те не са апелирале към нея, защото са  знаяле, че нейний камшик повече боли от турския.“ „С безобразните си военни действия през 1804, 1807, 1828 и 1854 тя опожари страната, погуби […]

И още малко от историята на нашето образование….

По-точно от онази част на историята ни, която е била непозната за някои от нас, била е известна на  други…. и вероятно затова толкова грижливо укривана от тях. Истината е, че повечето от документите, доказателствата относно миналото на просветното ни дело нямат адекватен прочит и до днес. Една от темите, която е или избягвана, или съвсем целенасочено интерпретирана напълно противоположно на онова, […]

Есе за училището – I част

Килийните училища в България отразяват нуждата от просветеност и духовно пробуждане, която може да бъде идентифицирана в българската народопсихология много преди реално-установената  времева определеност на нашето Възраждане. Началото на килийното образование може да бъде търсено, според някои източници, още през 15. век, когато възникват пъвите подобни училища, където като обучители са активно въвлечени главно монаси, свещеници, […]

II част

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЗАИМООБУЧИТЕЛНИЯ МЕТОД ДНЕС:   Мултилевъл „Класните стаи” (МЛКС) – Едно от най-успешните приложения на взаимоучителния подход е многовъзрастовото обучение в САЩ и други страни, което изгражда един модел насъвременно взаимно училище с интегрирана учебна програма, в която липсва познатото разграничаване между отделните класове. За кратко време при многовъзрастовото обучение се придобиват знания, които в обикновените училища […]

„Да не забравяме – Русия никога не е мислила доброто на България!“ Г.С.Раковски

„Длъжност свята към милото ни Отечество налага ни да открием простодушному народу какво нещо е тая Русия и нейното мъчителско монголско правителство, и какви вечни мъки ги чакат, ако са тия излъжат и идат да влязат в нейните железни нокти. Но преди да дойдем на този предмет, нужда е да покажем вкратце нашим братям какви […]