All posts in category Личности

Захари Стоянов: „Средство да имаш врагове“, откъси:

„С руското правителство е невъзможно помирение…Едно искат – те да управляват България, а не ние… Какво остава на нас, българите? Едно от двете: или ще се управляваме сами, или пък ще се хвърлим в ръцете на чужди хора, ще се откажем от своето човешко и българско съществуване. Ще приеме ли българският народ да се самоубие […]

Стоян Михайловски, „Метаполитика“

Брилянтни и много истинни мисли  има в почти неизвестната книга на Стоян Михайловски „Метаполитика“. Предлагам да прочетем някои от тях, които са толкова валидни за нас днес: „Който е заробен вътре в душата си, той не може да бъде свободен в постъпките си, в отношенията си с хората….Робът, еманципиран ненадейно, освободен изведнъж да действа както […]

Методий Кусев и неговият антисоциалистически вестник – в.“Отбрана“, 1899г.

  Старозагорският владика Методий Кусев, който повежда открита и ревностна борба против социализма и срещу едни от първите му разпространители и адепти в България – маститите имена: Иван Кутев, Никола Габровски, Георги Бакалов, Евтим Дабев и други, срещу които завежда и над 20 углавни дела,  започва да издава през 1899г.  и вестник, озаглавен „Отбрана“. Основната цел на […]

Тодор Панов

Тодор Панов – според повечето учени той е един от основоположниците на социологията в България. Живял е в началото на 20 век. Автор е на книгата „Психология на българския народ“ и още: „Социално-икономическите утопии“ ,  „Психология на масите и опит върху психологията на българския народ“. Характеристиките и анализите, които ученият прави относно българската народопсихология са […]

Спомени за Димитър Талев като концлагерист в мина „Куциян“

  Димитър Талев е един от основните матуритетни автори, които присъстват в изпитната програма на зрелостните ежегодни изпити за 12.клас. В учебниците  и препоръчаната научна литература – елитна библиография, която всеки преподавател има отговорността да осигури на младите хора, ще открием безкрайни редове с анализи, интерпретации, резюмета, планове за съчинения – все за Димитър Талев […]

Методий Кусев и социалистите – една почти невероятна история

220px-Todor_Kusev

  Методий Кусев, чието истинско име е Тодор Кусев, е един от водачите на движението ни за църковна независимост, старозагорски митрополит и активен обществен деец. Методий Кусев е известен и с ключовите си прозрения относно проказата на русофилството, която все още си се разпространява сред народа ни, и в този блог има статия за това. […]

Стоян Михайловски

  В настоящата статия публикувам различни извадки от отделни произведения на Ст. Михайловски, които са много рядко срещани в публичното пространство, някои от тях са съвсем преднамерено зачеркнати или оставени на заден план, а самият писател е обявен за „отчужден от българския литературен процес“, „неуспял да реализира творческата си дарба“. Произведенията му  са негативно етикирани […]

Един от Бащите – митрополит Методий Кусев (1838 – 1922)

    ИСТИНАТА, такава, каквато е в действителност, казана преди цял век от един достоен българин, старозагорският владика – Методий Кусев. Един от Бащите! Написаното от Методий Кусев, неговото дело и живот са свидетелство за един искрен и горещ патриотизъм. Този човек е бил истински и активно въвлечен в живота  на България,  с изключително буден […]

Отново за обикновените хора и за някои превъплъщения на Дякона

През  2007 година в Пазарджик е проведена Научна конференция, посветена на 170 – годишнината от рождението на Левски, на който форум са споделени доклади и изследвания на повече от 25 автори. Част от фактите, събитията и родовите спомени, свързани с Апостола, са предавани от поколение на поколение за векове. Една от тези истории, лично мен, […]

Панайот Хитов и Стамболов

Панайот Хитов – български революционер, организира чети, самият той застава начело на  такива, води упорита  борба за освобождението на България, близък с Левски, Раковски и Любен Каравелов. Сам се е научил да чете и пише, след което записва спомените си: „Моето пътуване по Стара планина и животоописание на некои български стари и нови войводи“. Изключително […]