All posts in category Русия

Одеското българско настоятелство и нашето образование.

„Който ни освoбоди, той ще ни и пороби!“ Колко пророчески думи! Имало е хора, които с цената на живота си са отстоявали правото си да бъдат свободни, но  е имало в нашата история и такива, които са продавали не само себе си, но са отваряли вратите на нацията ни да бъде завладяна от чужди потисници. […]

Русия, указ 1144

Вижте нещо интересно:  „Държавен вестник“,  от януари, 1884г. , под номер 1144 присъства следният указ:“ Ний Александър I , с Божията милост и по народна воля княз на българите, прогласяваме, Народното събрание прие, Ний утвърждаваме следующата Конвенция за изплащане от България на Русия разноските по ОКУПАЦИЯТА на Княжеството от Руските императорски войски в размер на […]

Молба към Русия?!

Публикувам един текст, който открих на няколко места (сп. Про и Анти), в. „Поглед“, бр.48, от 02.12.1995г. Въпросният текст е част от Обръщение на българската опозиция към Александър Трети и е писано 14.04.1887г. Нека не забравяме обаче, че това са били хора на власт, някои от които част от Временното руско управление, заемали са глвни […]

Димитър Маринов, Иван Вазов и още за нашата обществено-политическа действителност преди 1878г. и след това

Времето  преди и след 1878 година  в нашата обществено-политическа действителност и в психологията на българина е белязано от антагонизма на отношението русофили и русофоби.Мястото на Русия в бита и менталната нагласа на българина е основно. Хора като известния наш историк Димитър Маринов смятат, че България „ще търпи душевно крушение“, докато съществуват в нея „заслепени русофили“ […]