Oще малко за Кирил и Методий. По-големият брат.

C4054150ab

Едва ли има българин, който да не знае, че  24 май e Празникът на славянската писменост и книжнина!

Това е празник, с който ние българите определено най-много  има за какво да се гордеем, въпреки познатите трактовки на въпроса относно произхода на двамата братя, че са били гърци, византийци, руснаци дори?! Според не малко учени, (не само българи), Кирил и Методий са с български произход, те  имат майка Мария, за която данни от по-късно писани жития твърдят, че е българка.

Основни аргументи за българските им корени  са твърденията на най-близкостоящия до братята ученик Климент Охридски, който пише, че Кирил е „по род и рождение българин“. Също и думите на  самия Кирил, че  родът му е аристократически, „от друго царство“.  По това време от всички славяни  цар  са имали само българите.

Другият аргумент  на тези учени е фактът, че братята не биха могли да познават до такова съвършенство езикът на българските славяни по онова време, че да могат да създават и нови думи със сложни значения на него, освен, ако той не им е бил майчин, тъй като тогава той не се е преподавал никъде.

За най-важни като информация се смятат откритите през 1843 г. от руския учен Горски Пространни жития на Кирил и  Методий, наречени“ Панонски легенди“.

Мястото, което заема Кирил в тези  и в други източници, включително и в по-съвременни текстове, посветени на живота и делото на двамата братя,  сравнено с редовете, отделени за Методий,  никак не е равностойно.

Всички сме чели и слушали за Константин – Кирил Философ, за неговите заслуги относно създаването на азбуката ни, в учебниците  по литература и по история има достатъчно материал, описващ  делата му. Цитирани са и думите му, изречени  на няколкото мисии,  на които той е бил изпратен. Равностоен негов сподвижник обаче, по всички тези места, е разбира се, Методий – по-големият брат.

Кой е всъщност Методий?

Първият син в семейството,  който сам поема в ръцете си трудната задача да се погрижи за своя малък брат (разликата им е била около 10 години), за да може той не просто да извърви достойно житейския си път,  да създаде азбуката, да осъществи мечтите си. Не!  За да може да изпълни съдбата си!

Да забравиш за себе си в името на някой друг – какво всъщност означава това? Може би – никога да не претендираш, да не се стремиш  доброто, което правиш, да бъде видяно и непременно оценено.

Да си съгласен да останеш в сянка за хората от този свят…..

Ето и кратко описание в „Панонски легенди“ на  онова, което Методий най-много е обичал да прави: «И така той с молитва, а Философът със слово обориха евреите и ги посрамиха». Цитатът описва сътрудничеството на Методий относно мисията при хазарите.

Факт, който малко хора знаят е, че Методий всъщност е бил и много добър оратор. Като млад, преди да отиде в манастир, едва двайсетина годишен, е бил назначен за  „архонт“ (един от преводите на думата е княз)  на Славянско княжество в границите на Византийската империя, бил е женен и е имал деца. Светското  му  име (Методий е монашеското), се е превеждало Страхота. Още от малък е бил много известен на високопоставени тогава личности със своите знания и с красноречието си.

Конфликтът с немските епископи, разпрата с тях, показва, че по ораторско майсторство той никак не е отстъпвал на брат си. На язвителните думи на немския крал, че се е изпотил при спора, Методий  отговаря с анекдота за изморения философ и обяснява  причината: “Препирах се с простаци.”

След смъртта на Кирил, той и учениците са подложени на големи гонения и мъчения. Методий е бил свален от ръководството на църквата – епископски пост, и затворен, като там изтърпява различни наказания – да стои продължително време навън – на  зимен студ и дъждове, бил е бит с бич на църковен събор, пред всички. За всичко това свидетелстват писма на папа Йоан Павел Осми до немските епископи.

Методий умира през  885г.

Животът  му  е точен израз на  неговите думи:

“Казвам истината пред царете и не се срамувам, а вие правете с мене каквото искате. Аз не съм по-добър от ония, които, като са говорили истината и  чрез много мъки са се освободили от тоя живот.”

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ

  1. Панонски легенди.
  2. Методий – първенството на втория,  доц. д-р Пламен Павлов.
  3. Степан  Н. Куртев, „Методий извън сянката на брат си“.
  4. Петер Юхас , „Кирил и Методий в Българската Моравия“.
  5. „Създаване и разпространение на славянската писменост“.
%d bloggers like this: