Един от Бащите – митрополит Методий Кусев (1838 – 1922)

 

 

ИСТИНАТА, такава, каквато е в действителност, казана преди цял век от един достоен българин, старозагорският владика – Методий Кусев. Един от Бащите!

Написаното от Методий Кусев, неговото дело и живот са свидетелство за един искрен и горещ патриотизъм. Този човек е бил истински и активно въвлечен в живота  на България,  с изключително буден ум,  бил е част от търсенето на отговорите и решенията на проблемите ни  – социални, политически. Неговото християнство е една действителна  ангажираност  и посвещение животът му  да бъде зареден с позитивно влияние в ключови сфери  в страната ни.

Изключително интересна е кореспонденцията му с отделни хора от правителството на България, които той открито обвинява в русофилство; с американския президент Уилсън, когото Методий Кусев нарича „спасител на българите“ и му благодари за мисионерите!

Много, много трогателни са описаните от него, в спомените му, срещи с американските мисионери в Робърт колеж, разговорите с  тях, общите им молитви и плач за България!  Тези хора се превръщат в едни от най-близките му приятели!

Не е ли уникално това!

Едно нещо обаче мен лично ме впечатли най-много, докосна  ме и разтърси – думите му за Русия и за българските предатели – русофили!

И понякога  е толкова трудно да четеш  всичко това, тъй като си задаваш въпроса : „Наистина ли сме толкова зле, има ли изход?

Тук публикувам текстове на Методий Кусев, цитирани в книгата на Цочо Билярски за него: „Виновниците за погрома на България през 1913г. Митрополит  Методий Кусев“

Решението на Русия да освободи България с умисъл да я присъедини към Руската империя, не представляваше тогава престъпна мисъл за интересите на българите, според тяхното тогавашно робско положение. Ето затова планът на руската дипломация е бил и е […] България да си стане руска губерния….

Ей, Богу, българите са били най-преданите хора на матушка Русия! Истината е, че самите руси не са толкова предани и привързани към своя цар и към своето правителство, както са българите.

Колко труд, колко бдения и колко грижи и пот коства на императора и на правителството му старанието да ни докажат, че за реализирането на нашите идеали за народното единство няма по-голям враг от руската дипломация! Че нашето русофилство, че нашата сляпа привързаност и преданост към императора  и към правителството му е истинската причина за погрома на България!

РУСОФИЛСТВОТО в България е достигнало до идиотство.

Когато Русия вреди на България, ние нарочно си затваряме очите, за да не видим ВАМПИРА, виновник за нашата съдба. Не искаме да видим, че този идол, на когото се кланяме като на велик благодетел, е всъщност ЗЪЛ ГЕНИЙ за съдбата на велика и честита България.

Нашият народ в своето болшинство, в своите девет- десети части, е бил крайно и сляпо русофилски. Той е бил готов да пожертва и интересите на Отечеството  си, ако това го изискваха руските интереси.

България е болна. Тя страда от недъга на сляпото русофилство. Погромът ни се дължи на тоя недъг….

Един народ не може да бъде поробен, освен ако в него не се намират предатели, оръдия на завоевателя. Когато всички сме за независима България, значи няма предатели, няма хора, търсещи протекторат. Тогава завоевателят (руското правителство) ще промени намеренията си, няма да има шанс, защото в противен случай целият народ ще се вдигне срещу него, ще се възмути и ще потърси съюзници за себе си в лагера на противниците на Русия.

……………………….

СТИГА сме си затваряли очите, народе! Нека ги отворим и да прогледнем! Тогава ще видим, че (Русия), ФАНТОМЪТ, който, поради нашето заслепяване, ни се представяше за наш велик покровител, е истинският виновник за погрома на България!

Руското правителство, руската дипломация извършиха погрома на България!

За този направен грях ще им бъде отплатено с разпадането на самата Руска империя!…

Не трябва да си правим илюзии и да се заблуждаваме самоволно…

Девизът на руското правителство е бил и е за намаляването и за изтощаването на България!

Нашите държавни мъже, нашата интелигенция са ОРЪДИЯТА, с които Русия планира, дирижира и извършва ПОГРОМА над страната ни! Русия създаде тия оръдия за своя употреба, за изпълнението на своя план – сгромолясването на България…

При тези действия от страна на руското правителство, ние, слепите русофили, викаме: „това е от Бога халвица.“ Затваряме си очите.

При такива доброволни слепци как да не се одързости Трайчо Келешът да влезе в стаята и в присъствието на домашните, да оскверни невястата.

При такива слепци,  идиоти – русофили, как да не се одързости императорът.. да оскверни  достойнството, честта и националното чувство на българския народ.

Има ли нашият народ национална гордост, човешко чувство и честолюбие? Ти го биеш, а той ти казва:“да са ти много годините, аго.“

Руската дипломация ни изигра и съсипа, но ние пак тичаме към Русия…Нека станем мъченици, нека да загинем от нейните ръце! Ще се осветим!  И нашите слепи русофили тичат при руската дипломация, превиват врат и се молят:“Заробете ни, възложете ни игото на робството, ние сме потомци на ония българи, които предадоха България на турците без война! Ние по рождение сме си предатели, Не можем да живеем независим и свободен живот!“

Кой не ще плюе на такива идиоти и подлеци?

Всичко, което е почтено и честно, и патриотично в българския народ да излезе откровено, без маска на „филство“и „фобство“, и да каже  за коя политика е: да стане ли България руска губерния, или да остане независима? И ония, които са за руска губерния  да си чакат руския императорски комисар.

А ония, които са за независима България  да се съберат и сплотят за независимостта на своето Отечество!

Казвала съм го и преди, ще го напиша и сега:  РЕСПЕКТ  към такива БАЩИ!

 

 

 

 

 

Next Post
%d bloggers like this: