Един поглед върху българската история в години и периоди.

     

 Нашата история

 

Ето една кратка периодизация на българската история, един поглед върху нашето минало:

 

  1. 632г. Кубрат отцепва българските земи от Хаганата и създава Велика България. Според някои историци именно това е годината на създаването на България. Други смятат, че това може да бъде съотнесено и към по-ранните векове.

Това са години на търсене, и на опити за създаване на собствена племенна общност, на  приобщаване към хунски, аварски, тюркски държ. обединения, поради което трудно може да бъде дефиниран този период като самостоятелен свободен живот.

2. 864г. до 1018г. е времето на политически завоевания, възход и начало на новата ни цивилизация.

3. 1018г. до 1186г. – византийско владичество.

4. 1186г. до 1396 – Второ българско царство, отново време на възход и свободен живот.

5. 1396г. до 1878г. – под османска власт.

6. До 1879г. Временното руско управление.

7. От 1880 до 1943-44г. – свободен живот, въпреки че формулировката е относителна, имайки предвид детайлите.

8. 1944г. до 1989г. – комунизъм.

9.1989 – 2013г. – период на преход.

 

Ако приемем и последния период за свободен, се получава следната статистика:

 

Общо 1381г. история, от които oколо 700  прекарани под чужда власт, а ако прибавим и последните години на преход, статистиката  става още по-тревожна.

Каква история само, а? Е, никак не е чудно тогава откъде са се взели у българина тая малоценност и  робския  манталитет! Само че аз си мисля, че е вече време да спрем да се извиняваме и оправдаваме с това колко зле сме били третирани в миналото и да поемем отговорност за нашия живот тук и сега!

Сега е нашето време, нека не го пропускаме!

 

 

Забележка:

Периодизацията (относно първите няколко етапа) е изготвена с помощта  на книгата на проф. Иван Божилов „Седем етюда върху средновековната ни история“,