Забравените и непознати личности в нашата история

 

 

Историята ни е пълна с личности, чиито имена и  съдби не познаваме. Те са или  престъпно заличени от народната памет. Или просто все още никой не е „изровил“ техните послания.

През времето на тоталитарния режим не само бяха унищожени мислещите хора в нацията ни.  Едно все още  удобно премълчавано престъпление бе целенасоченото осакатяване на народната памет. България влезе в епохата на една чудовищна духовна инвалидност. Манипулативно, в услуга на господстващия комунистически режим, бе пренаписана историята ни – нови автори, канонизирали вече новите “герои” на деня в своите нови учебници: учебници, книги и цели дисертации дори,  изпълнени със зловещи лъжи.

Това, за съжаление, е само едната страна на нещата. Защото от другата страна стои дълбоката апатия към ценностите на миналото ни, която като нация притежаваме и която, вероятно, е ключовият фактор толкова достойни личности в българската история като цяло и до днес да потресаващо непознати за нас.

Затова този блог има за цел най-напред да изяви истината, която комунистическите диктатори се опитаха многократно да екзекутират. И най-вече да разкаже за тези  забравени герои, живели в различните епохи на българската история – те: „малките“, непознатите и много често смятани за незначителни. Истината за забравените, заличени от народната памет личности от периода на нашето Възраждане, от времето преди или след това. Има за цел да даде гласност на техните послания, за да може нашите деца и самите ние  да разберем за вдъхновяващия им и необикновен героизъм.

Да бъдат огласени и чути заветите им!