Из книгата „Американците откриват българите, 1834 – 1878“

„Винаги, в най-тежките моменти за България, американската общественост и американското правителство се притичваха на помощ и защитаваха забравената истина и погребаните български права.“

(Стоян Омарчевски, бивш министър на образованието в България)

……………

“Бъдещето на народа все още ми изглежда много мрачно. Русия щедро лееше злато и кръв, за да освободи народа от турците, но курсът ѝ по-късно накара мислещите българи да вярват, че целите ѝ са себични и че погълнати в нейното милионно население, ще загубят всяко независимо съществуване.“

………………

“Някога българите бяха искрено признателни на Русия за мощното ѝ съдействие; но когато видяха, че Русия няма да толерира българската независимост, смело се заеха със задачата да минат без нея.”

……………..

„Руските дипломати напоследък писаха за “жертвите”, които народът им е правил за България. Тези жертви са точно от типа, които вълкът прави, когато се въздържа да погълне агнето, защото го гледат други по-силни животни. Ако Русия бъде накарана да се държи настрана, България ще процъфтява, народът ѝ ще благоденства и тя след време ще се превърне в пречка за амбициозните намерения на Русия. Това предусеща Русия, и “оттам идват сълзите”.

…………….

 

 

 

%d bloggers like this: