Илия Йовчев за брака, семейството и любовта

Hannamonika090200030

Здравейте, приятели,

В няколко поста публикувам статии за Илия Йовчев, за неговия живот,редакторска и  публицистична дейност.

Сравнително скоро беше открит и неговият дневник, който наистина представлява интерес по отношение живота, който е водил в Америка като протестантски пастор и проповедник.

Това, с което е  оставил следа обаче, за съжаление само в малка част от обществото ни ( и то главно в хора от научните среди – за Йовчев почти не е  писано), това е неговият вестник „Родолюбец“, издаван 1877 -1878г.

Една от основните цели на вестника е да бъде полезен за цялото семейство, не само за мъжете. Така че на няколко страници, във всеки брой, авторът публикува материали за семейството.

Една от основните рубрики, които Йовчев представя в отделните броеве, е така нареченият от него „Домашен отдел“. Там присъстват статии за любовта, домашното възпитание, семейното щастие, проблемите, пред които е изправен всеки брак, въпросът за жената и за нейната ключова роля в изграждането на едно здраво семейство.

Съветите, които  дава авторът, проблемите, които идентифицира във взаимоотношенията между мъжа и жената, и решенията, които предлага след това, са много актуални и днес. Затова реших да опиша някои от тях. Една от статиите му започва с думите, че „преди женитбата хората умират един за друг, а след медения месец, известно време след това, те вече са готови да умрат един от друг“. Защо наблюдаваме всичко това? Според Йовчев, това е неестествено явление, тъй като любовта е подарък от Създателя.

Предлагам част от негов материал, с малки мои редакции, поради стария правопис, и заради някои по-архаични думи:

„Хората нямат правилно разбиране за любовта и не знаят, че тя трябва да се развива и подхранва. Родителите, например,  не са се научили как да се наслаждават  в отглеждането и възпитанието на децата си. Това е едно широко поле за развиване, усъвършенстване и задълбочаване на любовта между тях двамата…..

Мъжът и жената трябва да са посветени не на кариера и забогатяване, а един на друг и на дома. След женитбата те тепърва ще виждат недостатъците един на друг, но вместо да се взират в тях, е по-добре да се съсредоточат върху достойнствата, които има другият. Илюзиите, които заслепяват повечето семейни, са, че при всички други нещата са наред, само при тях има проблеми, но това не е така, защото върху всеки брак трябва да се работи……Домашно щастие се постига, когато всеки един реши да отстъпи от собствения си егоизъм и прищевки и се посвети да служи на другия и започне да зачита  интересите на човека до себе си толкова, колкото желае да бъдат зачитани неговите интереси!“

Думи, които е болезнено – необходимо  да бъдат чути и днес!