Илия Йовчев за патриотизма

Резултат с изображение за стари книги

 

Много ценни редове за патриотима, споделено от Илия Йовчев преди повече от 120 години!

Днес хората имат много изкривено разбиране за патриотизма. Ние говорим за него като че ли той е едно отвлечено чувство на преданост към нашето отечество, което чувство е готово да пламне и да се изяви само ако се появи особена нужда от него. Мислим си, че това е готовност да умреш за родината… Малцина обаче разбират, че истинският патриотизъм е един жив идеал, който води хората да живеят за отечеството си именно тогава, когато няма нужда да умират за него. Да, истинският героичен патриотизъм не е толкова в кратковременния себепожертвователен дух на бойното поле, колкото в здравото, честно и постоянно изпълнение на ежедневните ни ангажименти в дома, семейството, работата ни. Той се заключава в това да се насърчаваме един друг и особено управляващите в почтени и общополезни стремежи.

В една държава като нашата жителите ѝ са заставени постоянно да упражняват своя патриотизъм в бдене и отстояване на интересите си против домогванията на правителството. Патриотизмът като жертване на живота ни е безцелен, или положителна глупост, ако не е придружен от мъдро постоянство за изпълнение на отговорностите ни според изискванията на всяка епоха и време, за да прогресира отечеството ни. Поддържането и насърчаването на управляващите в благородните им стремежи изисква и бдене против слабостите и нахалството на властващите….

Дотолкова, доколкото народът е прост и няма опасност от въстания и въоръжена съпротива, дотолкова злоупотребите и тиранията на властващите ще са неограничени.

(в. „Родолюбец“, бр.2, 1897г.)

%d bloggers like this: