История на България??

 

Замислено като най-голямата и академична История на България, 14-томното издание на БАН започва да излиза през 1979 г. , когато е издаден първият том.

„История на България“ е мащабно научно издание на Института по история към Българската академия на науките, обхващащо историята на България и българските земи от древността до наши дни. Инициативата за създаването на поредицата е свързано с честването на 1300-та годишнина на България. Първият том излиза през 1979 година, а деветият (последен засега) през 2012 година, което означава, че в настоящия момент  тази поредица е най-пълното, крупно и престижно издание (според  учени,  изследователи и по мнението на неговите автори). Многотомник, който е представителен за институцията БАН и за БГ като цяло.

Нека видим обаче какво пише в него. Томове  4, 5, и 6 разглеждат периода от 15-ти почти  до края на 19-ти век, до Берлинския конгрес. Ето някои извадки, които са показателни  за посоката на изследователския  наратив и за духа на цялата книга. В том шести, който презентира периода  от 1856 до 1878г., пише:

„След няколко бляскаво спечелени победи от руската армия Освободителната война отивала към своя край.“

„Руско-турската война от 1877-1878 година за Турция била средство да задържи владичеството  си над чужди земи и народи, да продължи живота на прогнилия феодален строй. От своя страна руското правителство се стремяло да разшири влиянието си към Проливите и Средиземно море, като  (по тази причина ) то предвиждало създаването на една самостоятелна българска държава, за да си осигури една добра съюзница в бъдеще.“ (стр.458)

„Санстефанският договор потвърдил справедливия и прогресивен характер на Руско-турската война от 1877-1878 година. За българите и за другите потиснати от Турция и борещи се за национална независимост народи войната завършила като освободителна.“ (стр.462)

???

И това е най-обемното, популярно издание на история на България, емблема на една цяла институция, на един институт, а може би и на преобладаващия процент от нашите историко-изследователски кръгове!

Алоо – докога? Докога ще се крием от Истината? Докога ще я загърбваме, подменяме, пренаписваме?

В този случай е съвсем сигурно, че  и дума не може да става за невежество, понеже това са учени, които от дълги години са в темата,  те познават фактите по-добре и от нас самите.

По-скоро познатите стари тоталитарни  структури и  манипулативни механизми,  основани на едно грозно и заловещо подлизурство към  Русия, са си все още живи и здрави!

Хора, ако не се справим с това, ако не кажем истината на нашите деца, на хората около себе си, не ни чака нищо добро!

Какви завети ще оставим на тези, които идват след  нас, на децата си – живот, прекаран в апатия и равнодушност към всичко извън мен и моето, или  ще им дадем като наследство нашето  активно взаимоотношение на търсене, познаване и отстояване на Истината?

 

 

Next Post