Който ни освободи, той ще ни и пороби!

РУСИЯ

                              И

                                            НАШЕТО

                                                                     ОБРАЗОВАНИЕ

Този материал е подготвен с помощта на не малко източници, събирани във виртуални библиотеки, книги, страници, част от които ще посоча накрая. Само че  в тях информацията не беше предадена, по начина, по който аз  я представям. Напротив – там пишеше за „благотворното?!“ руско влияние, за панславизма…Уфф! Е, просто използвах данните от тези материали като основа, за да може написаното тук да е автентично. Самата аз, когато започнах да проучвам и да чета относно влиянието на Русия върху училищното и висшето ни образование, върху просветното ни дело въобще, бях дълбоко, дълбоко съкрушена! Всъщност „нещото“ е било много по-страшно, отколкото си го представях и толкова добре обмислено. Някъде  четох „Ще познаете истината и тя ще ви направи свободни!“ Само че , когато Истината те освобождава, понякога боли………..

Знаехте ли например, че Априловската гимназия в Габрово, първото ни училище от този тип, с което толкова много българите се гордеем, е била един от центровете за разпространение на руския контрол върху нашето образвание, създадена от В. Априлов, който заедно с Никола Палаузов са били ръководителите на прочутия Одески кръг, съставен от българи – емигранти. Целта на този емигрантски кръг основно  е била да отворят врати за руското влияние върху българското просветно дело, за което са получавали и пари.

19. век започва масово привличане на български деца и младежи към Русия, където са оформени три центъра за обучение на такива българчета:Одеса, Киев, Москва, по-късно и Петербург, където със стипендии от гореспоменатите търговци или директно от Русия са обучени българските младежи. Условието обаче, което е трябвало да изпълнят, за да получат въпросното „престижно“ образвание, е било – да се върнат после в България и да бъдат фактор за разпространение   на руското влияние.

Хитро, нали!    

(следва)