Някои редове за….Русия

 

Захари Стоянов „Средство да имаш врагове“:

„Не поддръжа ли самата руска дипломация в България всичките предатели и подлеци, които са продали и народ, и отечество? Кажете! Не сме ли в правото си да кажем, че руското правителство мрази и ненавижда всички честни и свободни хора, било то князе или отделни личности?

Сиромаси, българи, какво направихте, горките, та повдигнахте срещу себе си цяла една стара, силна и братска уж дипломация?

Ами вие, братя около в.“Средец“, „Съединение“, „Правда, защо се продавате и ставате маша в чужди ръце? Не ви ли е страх от клетвите на потомците си? Кокалите ви от земята ще изравят, за да ги излагат на проклятие!“

Тодор Панов „Психология на българския народ“:

„Нека да отхвърлим славянската басня за нашия произход.!

Или може би ще съжаляваме за това, че се отделяме от групите на славянските семейства? Нека вземем всички национални групи в Европа – англо-саксонци, латинци, германски, славянски… – то ще видим, че от всичките най-некултурни са славяните. анархистични, с болна воля и въображение. Ето вече ще стане едно столетие и опитът показва колко наивно-шовинистични са били безумните бълнувания на Аксаков и на всички славянофили в месианската роля на Русия – една нещастна страна, обзета от фантазията за всемирно господство….

Нито една сила в света не е донесла толкова нещастия и беди на България, както славянството и славянската идея. Но някои ще кажат: нали Русия ни е освободила? На това бихме отговорили: но не  за да станем самостоятелна държава, а за да бъдем Задунайска губерния и да ѝ отворим път към Проливите.Неотдавна беше, когато България беше разбойнически ограбена и унизена от славянството и в името на славянската идея.  Не е ли време да се отървем от тази гнусна басня?…

О, ако националната ненавист можеше да има магическа сила, та да се разсипе върху главите на ненавистните предатели!“