Отношението на Стамболов към православието

Интересни редове, написани от Стамболов, който споделя преживяванията си на една служба, водена от митрополит Климент – Васил Друмев, ето информация за Климент:

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B2

Навсякъде, където се пише за този човек, включително и в настоящите учебници, никак не липсват славословията. Ето един по-различен поглед относно неговата личност и дело.

Вчера има голямо тържество по повод на юбилея в памет на братя Миладинови. Ние отидохме на черква,дето калугерите и поповете около 10-15 пътя повтаряха и славославяха името на руския император. Това нещо като че нарочно се правеше от Климент и братята му. 
Страшно ми докривя и пот ме побиваше при всяко споменаване на името на императора,когото величаят с титлата „Благодетел“ и „Покровител“. Подобно светотатство в сегашните особени обстоятелства могат да направят само такива знаменити и патентовани подлеци, като Климент. Като го гледах тоя безобразник,идеше ми да отида и да му измъкна гръцмуля. Ние се борим до душици за нашата независимост и употребяваме хиляди хитрини,за да се спасиме от ноктите на бясната бяла мечка, а те, предателите чернокапци, ходят да я славословят и да показват на света, че ние сме готови да ближиме ЛАПАТА, която са е замахнала да ни пребие. Въобще в нас са е въдворил един много лош обичай да се славослови при всяка служба и литургия руският император и този обичай трябва без друго да се изкорени. 
На молебена Климент дойде да дава нафора. Аз и Муткуров си обърнахме гърба към тоя предател и не поискахме не само да вземем нафора, но още и да видим неговото подпухнало от пиянство и разврат лице. Речта на Климент в църквата беше повече от лоша.Тя не направи никому добро впечатление. И тая крава с патрахил иска да мине за оратор!“

 Ст.Стамболов, 1887г.

Източник:

http://www.extremecentrepoint.com/archives/11467

Previous Post