Разговорът, статия от Илия Йовчев

1262122617_39197167_gold

Знаем ли наистина как да водим един приятен, увлекателен за събеседниците ни, и за самите нас разговор? Или при всеки удобен случай, когато успеем да получим вниманието на някого, гледаме как да изтъкнем и препоръчяме себе си? Ето някои ценни съвети от ИЛИЯ ЙОВЧЕВ,  които той публикува в специална статия със заглавие „Разговорът“ в своя вестник „Народът“, бр.6, 1885г. Накрая авторът помества и ценни сентенции, които подчертават значението на темата за говоренето.

Една от най-красивите дарби, с които е надарен човек, с цел да доставя удоволствие на другите, е дарбата да говори. Но ако тази дарба, както и всяка друга, е занемарена и неразвита, тя не може да изпълни необходимото си предназначение. Много хора обичат да говорят, но малцина са тези, които умеят да водят приятни и полезни разговори. Младите хора, които желаят да се развиват, а и да бъдат полезни и добре приети в обществото, в което живеят, трябва да обърнат внимание на няколко препоръки по този въпрос:

Когато разговаряш с някого, внимавай да не говориш нито много бързо, нито много бавно, понеже и в двата случая ставаш досаден за слушателите си. Не говори с пълна уста!

Пази се, докато водиш разговор, да не прекъсваш събеседника си, понеже това е израз на неучтивост и е грозно.

Пази се да не се проявиш като надут и тщестлавен в разговорите си, не говори за своите добродетели и превъзходства, понеже така може да си спечелиш даже неприятели….

Не осквернявай разговора си с одумвания на други хора.

Когато водиш разговор, гледай да дадеш време и на другия да каже нещо, не си мисли, че ти знаеш „все и вся“, не смятай, че човекът, с който говориш е на по-ниско ниво от теб в знание и достойнство и ти няма какво да научиш от него. Винаги има какво да прибавим към умственото си богатство, докато изслушваме другите.

Не си мисли, че като употребяваш по-сложни и по- „учени“ думи, ще изглеждаш по-умен за слушателите си. Бащиният ти език е достатъчно богат и достатъчно благороден, така че да ти даде думи, с които да облечеш мислите си и да ги направиш приятни за своите слушатели.

Пази себе си от лицемерие, нека докато говориш, твоите устни и погледът ти винаги да изразяват искреност!

Думи, казани навреме, в един разговор, са душата на благородството, те ще послужат на ония, към които са отправени, а на нас ще спечелят истински приятели!

Правилните думи могат да успокоят, да донесат мир на човека, да изцелят и развеселят, те освобождават от негативни чувства събеседника ти.

„Ако наистина искаш да бъдеш досаден за своите слушатели, ето ти тайната за това: разясни им всичко по темата, за която говориш.“

(Волтер)

„Трудно е да се каже правилното нещо на правилното време, но още по-трудно понякога е да не кажем грешното нещо, когато сме ядосани.“

(Сала)

Говоренето е като търговията, ако го започнеш без капитал от знание, ще пропаднеш.

(Стерн)

Мълчанието е голямо изкуство в един разговор.

(Хазлит)

Онези, които много говорят и тези, които малко говорят, са еднакво неспособни за приятелство.

(Хазлит)