Руските имперски апетити, описани в книгата на Тодор Панов

Психология на българския народ

Отново за руските имперски апетити, така добре видени и дефинирани от Тодор Панов, преди почти цял век:

„Руската дипломация много добре знае, че за да завладее Цариград, необходимо е да завладее Балканския полуостров…

Това е причината, поради която под знамето на освобождаване на славяните, Русия предприе крайно разорителни за нея войни с Турската империя на Балканския полуостров. Тази е и причината, поради която с щедър замах Русия се зае да очертава границите на Санстефанска България, на която тя никога не е искала да дава какъвто и да било самостоятелен политически живот, а се е надявала, че с мълчаливото съгласие на Европа, ще обърне България в Задунайска губерния, след което Цариград щеше да бъде в джоба ѝ.

Ако само Русия можеше да предположи, че Европа ще се противопостави на плановете ѝ, а България ще се окаже толкова „неблагодарна“ (та дори и целият бълг. народ да бяха изклали), Русия не би пожертвала нито един войник. Самостоятелна България, като политическа единица, от гледна точка на руските планове, бе една грамадна грешка….

И така, съществува дилемата – или Русия да се откаже от своите вековни амбиции, или България навеки трябва да изгуби своята политическа самостоятелност, навеки да се задуши под миризливия руски ботуш, като се превърне в руска губерния. Ето какви са целите на руските дипломати!

Колко наивни са хората, които въпреки историческата очевидност, и досега не могат да разберат, че една самостоятелна, и особено  силна България, е огромно препятствие на пътя на Русия към нейните цели.“