Свободолюбието и креативността винаги си имат цена. Историята на Илия Йовчев.

Images

Илия Йовчев е българин – протестант, роден в гр.Троян през 1848 година, който заминава за САЩ, учи в Америка, също в Робърт колеж, завършва журналистика и работи като журналист и писател в САШ, пише публицистични и философски съчинения. По време на пребиваването си в Америка запознава американското общество със страданията на българския народ под турско робство, като публикува статии за бедственото положение на българите. 

След Освобождението се завръща в родината си, като си поставя за цел да подпомогне в изграждането на една нова България, прилагайки на практика демократичните принципи на живот и обществено устройство, които е видял в САЩ.

Според Йовчев познаването на Бога, ако е истинско, би трябвало да доведе отделната личност до желание да повлияе на света около себе си и да работи за трайна промяна в обществения живот. Библейските принципи, според него, трябва да бъдат приложени на практика във всяка една сфера на човешкия живот – личностна, семейна, социална, икономическа. 

 За да запознае нашата общественост с начина на живот и основните фундаменти, на които е построено американското модерно общество, и за да промени в позитивна посока  българската действителност, реформаторът започва да издава вестник „Родолюбец“, който е първият (според някои изследователи) вестник, предназначен за цялото семейство, където са засегнати въпроси, отнасящи се до жените, възпитанието на децата, образованието. На страниците на вестника Илия Йовчев представя политическото устройство и начина на управление в САЩ, като заедно с това, остро критикува нашите политици и по алековски негодува срещу корупцията, лицемерието, лъжепатриотизма.

 Разбира се, това не остава без последствия, Йовчев се превръща в обект на жестоки преследвания. Арестуван е няколко пъти, наричан подигравателно „американецът“, тормозен психически и физически. Това го принуждава отново да замине за САЩ и да прекара известно време там.

Когато пак се връща в България, започва още по-пламенно да изобличава в своите статии, които са наричани от наши учени „критика по американски образец“. След ново преследване, заминава за трети път за Америка, където умира през 1907г.

Вестник „Родолюбец“ съдържа принципите и вярванията на един истински родолюбец, заел се с нелеката задача да реформира мисленето и битието в живота в своята страна. Това, което Илия Йовчев предлага като реформи в сферата на икономиката, производството, занаятчийството и обществения живот, не среща одобрението на управляващите и на хората, от които зависи тогава прилагането на  демократичните принципи. Някои от тези принципи и модернизацията, за която той говори, вече са факти – реалност са на българска почва – години след смъртта на писателя – журналист.  

Трябвало е обаче един обикновен, не толкова известен и до днес човек, с различен дух,  чието име, и до сега, присъства единствено в няколко научни публикации, да реши да победи собственото си его и желанията за щастлив живот, да излезе извън познатите норми и да посвети себе си на нещо по-голямо…

Някой, който според едни други стандарти, е всъщност надживял времето си…..

Следва – „От страниците на в. „Родолюбец“

Библиография:

сб.“Проблеми на българската градска култура“, т.4

Дария Василева „Приносът на Илия Йовчев…“

%d bloggers like this: