Стоян Михайловски за социализма – откъс от 15-та сатира, 1893г.

 

Дали напълно случайно досега бяха популяризирани най-много басните Стоян Михайловски, а за останалата част от творчеството му се казваше и пишеше, че не блестяло с „особени худ. качества“,  бил едва ли не автор, който за съжаление не успял да реализира таланта си…Е, ето какво пише за  СОЦИАЛИЗМА още през 1893 г. този иначе  без кой знае какво „художествено майсторство“ писател:

 

„Мой“, „твой“ – това са думички нелепи,

неща абсурдни – нашето е ваше.

И вашето е наше – хора, слепи.

Безумец е „владей“, който каже.

 

Еднаквост и единство – ето где е

Великата задача долу, тука.

Науката, щом не благоговее

пред този идеал, не е наука.

 

Еднаква част на всеки да се дава

от общото парично достояние,

и никой да не смей да умножава

имотът си със свойто знание.

 

Материалното благосъстояние

геометрически да се измери,

излишък в никого да не остане –

способност, разум, дарба – са химери.

 

Ни Господ – горе там, ни господари

в обществото; кой каквото иска, туй да прави-

от поповете до пъдари,

тъй никой никого не ще притиска.

 

Бой за живот…произволи,

за да премахнеме под небосвода,

необходимо е да се изколи

едната половина от народа

……

Такова е общественото Кредо

на сума наши родни публицисти.

Таквоз хипнотизиране проклето

родиха наши рой социалисти.

 

Такъв Апокалипсис проповядват

днес разни наши комитети.

И бедните бащи се радват, радват,

че прогресирали им синовете.“

(1893г., откъс)