Христо Ботев: Излечима ли е нашата болест?

 

Интересни неща се случват в българското политическо пространство през последните дни. Бившият вече заместник- министър на образованието и настоящ депутат Милена Дамянова, заедно с още няколко съмишленици  отново внесоха познатия ни от преди Проектозакон за образованието.
Защо ли е това бързане, продиктувано може би от страстното желание за реформация на нашето образование, или нещо друго мотивира тия хора? Ето и отговорът, според мен, който се намира в една статия от вчера във в.“Сега: „Училищният закон беше сред мерките, препоръчани от Европейската комисия  тази седмица в прегледа на реформите.“

Пак Европа, пак Европа!

Относно темата за Европа, лично аз, смятам, че изключително актуално биха прозвучали думите на Ботев в една от неговите статии: „Излечима ли е нашата болест“, публикувана във в.“Знаме“, 1875г.

,Видите ли – говореха образованите вече школари, – видите ли? Другите народи живеят щастливо и богато, издигнали са храмове на науката и на изкуствата и блаженстват под дебелата сянка на своите царе и императори. И всичко това го е направило образованието, науката и цивилизацията. А вие?

Отворете и вие тук-там училища, преведете няколко книги, захванете да издавате всевъзможни вестници, и вие скоро ще да стигнете Европа.“

А между това у нас никой не виждаше, че народът ни при всички свои теглила и мъки не беше още достигнал до такова лошо състояние, до каквото достигна, като се пусна да гони Европа…“

„…със сляпото подражание на Европа ние ще  достигнем да бъдем роби сами на себе си“ -смята авторът, и аз съм съгласна с него. Мисля, обаче, че ако продължим така,  състоянието ни че ще бъде много по-трагично.
Предстоят ни усилни времена, скъпи приятели!