All posts for the month април, 2013

Кирил и Методий.

  По повод езиковото и културно наследство, което имаме като българи, относно нашите корени италианският  славист проф. Санте Грачиоти казва, че България някога е играла ключова роля в Средновековна Европа до такава степен, че целият славянски свят „живее няколко века с културното наследство…, дело на българите.“ Грачиоти изследва корените на българската цивилизация и старобългарския език като […]

Паисий – историята на един реформатор

О, неразумний юроде, защо се срамуваш да се наречеш българин!“ – прозвучава преди няколко века в духовния небосклон над България.  Думи, актуални и до днес… Убедена съм, че има какво да видим и тепърва да преоткрием в „Историята“ на Пайсий Хилендарски. За повечето от нас той е останал в съзнанието ни преди всичко като още един религиозен човек, допринесъл […]

Ревността на Паисий през вековете или още от духовните прозрения на някои българи за нашата „освободителка“

Здравейте, приятели! Скоро ми попаднаха интересни мисли и факти отново относно панславизма и Русия, които искам да споделя. Ето извадки от едно писмо на Захари Стоянов до руския публицист Аксаков, един от най-ревностните идеолози на панславизма, в което писмо ясно е дефинирана идеята на панславистите – идея, възприета и разпространявана и от българските русофили, които Богоров, от своя […]

Непознатият Софроний Врачански.

Здравейте! Преди време ми попаднаха интересни и малко познати факти от живота и делото на Софроний Врачански, които умишлено се премълчават в учебниците. Един от тях се отнася до огромната привързаност (култа) на този наш „възрожденец“ към Русия…. Като един от официалните ръководители на политическия кръг в Букурещ Софроний възрприема себе си като представител на […]

Някои факти от нашето минало, взети из архива на Антон Кърпачев. Някои истини!

Здравейте, приятели! Буквално преди дни ми попаднаха части от архова на един кюстендилски възрожденец и обществен деец, почти на никого непознат автор, живял в края на 19 век (около 1840 до началото на 20.). Бях първият човек, който отваря виртуалните страници на записките му. Реших да ги разгледам просто така. И какво намерих там! Човекът […]

Спомени от килийното училище или нашето образование в миналото.

Много често съм си мислила как е започнало всичко, свързано с образованието ни, какво е ставало тогава, как са обучавали децата в килийните училища.  Ето нещо от архива на А. Кърпачев, откъси  от неговите спомени за онова, което е видял и преживял в Кюстендилското килийно училище през 1848 -1850 г. Частите от записките на писателя […]

Нашето образование в миналото II. Промяната в един баща

Килийните училища – това са първите места, където са събрани заедно деца, за да бъдат обучавани от някого…, първият път в нашата история, когато деца са отделени, с цел да бъдат възпитавани, учени, извън семейството, без активната намеса от страна на родителите. Децата са прекарвали по цял ден в училището – от сутрин до вечер. […]

Одеското българско настоятелство и нашето образование.

„Който ни освoбоди, той ще ни и пороби!“ Колко пророчески думи! Имало е хора, които с цената на живота си са отстоявали правото си да бъдат свободни, но  е имало в нашата история и такива, които са продавали не само себе си, но са отваряли вратите на нацията ни да бъде завладяна от чужди потисници. […]

Русия, указ 1144

Вижте нещо интересно:  „Държавен вестник“,  от януари, 1884г. , под номер 1144 присъства следният указ:“ Ний Александър I , с Божията милост и по народна воля княз на българите, прогласяваме, Народното събрание прие, Ний утвърждаваме следующата Конвенция за изплащане от България на Русия разноските по ОКУПАЦИЯТА на Княжеството от Руските императорски войски в размер на […]

Молба към Русия?!

Публикувам един текст, който открих на няколко места (сп. Про и Анти), в. „Поглед“, бр.48, от 02.12.1995г. Въпросният текст е част от Обръщение на българската опозиция към Александър Трети и е писано 14.04.1887г. Нека не забравяме обаче, че това са били хора на власт, някои от които част от Временното руско управление, заемали са глвни […]