All posts for the month декември, 2013

Един от Бащите – митрополит Методий Кусев (1838 – 1922)

    ИСТИНАТА, такава, каквато е в действителност, казана преди цял век от един достоен българин, старозагорският владика – Методий Кусев. Един от Бащите! Написаното от Методий Кусев, неговото дело и живот са свидетелство за един искрен и горещ патриотизъм. Този човек е бил истински и активно въвлечен в живота  на България,  с изключително буден […]

Просто размисли…

  “В момента в Украйна се извършва истинско преселение на народите- хора от западна Украйна масово се стичат към Киев, пътищата и превозните средства са задръстени. В Киев се стичат десетки хиляди от цяла Украйна..” Събитията в Украйна и по-специално масовата съпротива, която  хората там оказват на властта напоследък предизвикват доста размисли, провокират въпроси: Какво […]