All posts for the month януари, 2014

Стоян Михайловски

  В настоящата статия публикувам различни извадки от отделни произведения на Ст. Михайловски, които са много рядко срещани в публичното пространство, някои от тях са съвсем преднамерено зачеркнати или оставени на заден план, а самият писател е обявен за „отчужден от българския литературен процес“, „неуспял да реализира творческата си дарба“. Произведенията му  са негативно етикирани […]

Мечта

  Две протегнати ръце с набраздени длани! Топла прегръдка! Ярко жълт минзухар… Мирис на  крехка трева, песен на щурци! Стиска ароматно сено. Дълги летни нощи, пълни с много тайни, заровени в детски шепи! Пленничество! Страдание! Завет!  Левски… Караджата –наречен от турците, малко преди смъртта си, „българският крал“. И много  безименни бащи – всеки със своето скрито съкровище.  Мечти, […]

За една книга….

Често пъти се случва да вървиш в някаква посока, повече или по-малко уверено, и да се препънеш в нещо. Поглеждаш го…Камъкът на Истината! Моля се нашата страна, мислещите хора в България, най-после да се препънат  и строполят пред тоя Камък. Време е да приемем някои факти такива, каквито са, без да се опитваме да ги […]

Захари Стоянов за живота на българите под османска власт

    Нещо интересно от  „Записките“,  понякога премълчавано, друг път прикривано, нещо, което положително предизвиква доста размисли и въпроси: «Но преди руските войни българският народ е живял под турското владителство сравнително  много по-добре, отколкото когато са захванали да се грижат за неговите съдбини различни християнски държави. Това се доказва още по-добре, като се вземе пред вид, […]

Архиви

    Повечето хора нямат сили или просто не искат да се сблъскат лице в лице с истината и да я приемат; нещо повече -те са готови да я пожертват в името на една комфортна, уютна лъжа. Да живееш в своята съчинена реалност, зачерквайки всичко, което ти напомня за действителното измерение…В подобно състояние, дали изобщо […]