All posts for the month юни, 2014

Някои редове за….Русия

  Захари Стоянов „Средство да имаш врагове“: „Не поддръжа ли самата руска дипломация в България всичките предатели и подлеци, които са продали и народ, и отечество? Кажете! Не сме ли в правото си да кажем, че руското правителство мрази и ненавижда всички честни и свободни хора, било то князе или отделни личности? Сиромаси, българи, какво […]

Руските имперски апетити, описани в книгата на Тодор Панов

Отново за руските имперски апетити, така добре видени и дефинирани от Тодор Панов, преди почти цял век: „Руската дипломация много добре знае, че за да завладее Цариград, необходимо е да завладее Балканския полуостров… Това е причината, поради която под знамето на освобождаване на славяните, Русия предприе крайно разорителни за нея войни с Турската империя на […]

Битките, които е водил Захари Стоянов със своето перо.

    Здравейте, приятели! Публикувам отново от т.5 на Съчиненията на Захари Стоянов, поредица, която стартира сравнително скоро. В тези книги има неиздавани досега статии на автора, в които той блестящо е доказал  себе си като изключително талантлив публицист, чието остро перо може днес да послужи като пример на много наши журналисти. Ето една статия […]

Захари Стоянов: „Средство да имаш врагове“, откъси:

„С руското правителство е невъзможно помирение…Едно искат – те да управляват България, а не ние… Какво остава на нас, българите? Едно от двете: или ще се управляваме сами, или пък ще се хвърлим в ръцете на чужди хора, ще се откажем от своето човешко и българско съществуване. Ще приеме ли българският народ да се самоубие […]

Стоян Михайловски, „Метаполитика“

Брилянтни и много истинни мисли  има в почти неизвестната книга на Стоян Михайловски „Метаполитика“. Предлагам да прочетем някои от тях, които са толкова валидни за нас днес: „Който е заробен вътре в душата си, той не може да бъде свободен в постъпките си, в отношенията си с хората….Робът, еманципиран ненадейно, освободен изведнъж да действа както […]

Методий Кусев и неговият антисоциалистически вестник – в.“Отбрана“, 1899г.

  Старозагорският владика Методий Кусев, който повежда открита и ревностна борба против социализма и срещу едни от първите му разпространители и адепти в България – маститите имена: Иван Кутев, Никола Габровски, Георги Бакалов, Евтим Дабев и други, срещу които завежда и над 20 углавни дела,  започва да издава през 1899г.  и вестник, озаглавен „Отбрана“. Основната цел на […]

Тодор Панов

Тодор Панов – според повечето учени той е един от основоположниците на социологията в България. Живял е в началото на 20 век. Автор е на книгата „Психология на българския народ“ и още: „Социално-икономическите утопии“ ,  „Психология на масите и опит върху психологията на българския народ“. Характеристиките и анализите, които ученият прави относно българската народопсихология са […]