All posts for the month ноември, 2014

Заветите на нашите Бащи, или по стъпките на времето

  „Той беше толкова добър, мил с мен, обичаше ме. Никой не ме е обичал като него. И така ми липсва сега…Нямаш представа колко много ми липсва, толкова е пусто вкъщи без него…. Тази година щяхме да направим 50 години съвместен живот, 50 години брак…, ако не беше починал….“ Думите продължаваха да прииждат като бистър […]