All posts for the month ноември, 2015

Стотици Санчопансовци и само един Дон Кихот

  Едни емблематични редове от Вазовия разказ „Кардашев на лов“, някакси  естествено породиха въпросите, които според мен не бива да бъдат отправяни единствено към тези 17-18-годишни единадесетокласници, на които се преподава  произведението, а по-скоро, май ние трябва да си ги зададем. Ето какво казва Вазов чрез своя герой: Всичко у нас има посредствена, пошла, обикновена […]

Разпилените късчета РОДОЛЮБИЕ. Забравените ЗАВЕТИ

Преди да стане партийна повеля, преди да бъде превърнат в официално и задължително чувство, което всеки българин  би трябвало да изпитва, преди да започнем постоянно да говорим и пишем за него –  ПАТРИОТИЗМЪТ бе част от духа и ценностите на Възраждането. „Малки“, обикновени хора, с не толкова обикновени мечти и идеали, полагаха сърцата и живота […]