All posts for the month ноември, 2017

Ботев за „ония, които търпят като волове и чакат да дойде Месия…“

Вероятно не много хора се замислят над подобни екзистенциални  въпроси като Добро и Зло, истина и лъжа, свобода и робство. Знаем ли всъщност какво е свободата? И защо ни е толкова трудно да приемем диагнозата на велики личности като Ботев, Каравелов, Илия Йовчев, Методий Кусев, които смело и с неумолима искреност са констатирали : „Народът […]