All posts for the month януари, 2020

Петко Славейков за свободата в образованието

Вероятно за всеки образован българин името на Петко Славейков е емблематично, що се отнася до нашата културно- политическа, литературна и гражданска дейност в предосвобожденската епоха и след това. Май няма дете, което да не е чувало, или пък да не е съвсем естествено и непринудено наизустявало ритмичните хумористични редове на Славейковото стихотворение „Малък Пенчо“: Пенчо […]