Петко Славейков за свободата в образованието

Вероятно за всеки образован българин името на Петко Славейков е емблематично, що се отнася до нашата културно- политическа, литературна и гражданска дейност в предосвобожденската епоха и след това. Май няма дете, което да не е чувало, или пък да не е съвсем естествено и непринудено наизустявало ритмичните хумористични редове на Славейковото стихотворение „Малък Пенчо“: Пенчо […]

Влиянието на Западната цивилизация. Американската благотворителност в България. Американските училища у нас

Изследвайки влиянието на Западната цивилизация у нас, приноса на мисионери, американски благотворителни организации, отделни хора и влиятелни кръгове от обществеността като цяло, неминуемо ще открием личности, съдби, истории, за чието съществуване вероятно чуваме за първи път. Според небезизвестния ни историк Николай Генчев, след 1878г. можем да идентифицираме в страната ни една мощна преориентация на младото […]

Измерения на героичното

Здравейте, приятели! Обичам да чета историите на малко известни българи, които със своя живот са оставили диря в духовното пространство на България. Съдбата, думите и делата на такива хора са като дълбоките артезиански кладенци, за които е писано вече в този блог. Наша отговорност е да открием, съхраним и предадем примера и заветите им. Един […]

Илия Йовчев и неговите мъчни въпроси, горчиви констатации…

Отново чета и препрочитам статиите на Илия Йовчев. Като че ли имам пред себе си един мъдър хирург, странен човек, с остър проницателен, пророчески поглед, който така и не иска да даде на своите читатели лесни отговори, нито пък харесва да върви в отъпкани пътеки. Не, той носи в себе си духа на Реформатора. Така […]

Райна Княгиня

Здравейте, приятели! Още преди години ми попадна за първи път оригиналната автобиография на Райна Княгиня, копие от която е публикувано в един сборник, без изменения и съкращения. Много е ценно да се четат именно подобни източници, които са самите извори за нашата история, а не просто метатекст с анализите и коментарите на някого. И затова, […]

ГОРЧИВИ СВИТЪЦИ „Очите на Господ“

Здравейте, приятели! Обмислях тия дни да напиша материал за Стоил Фиджеков, знаменосецът в четата на Бенковски, и да пусна тук части от неговите спомени, но ето какво фокусира вниманието ми днес отново…, въпреки че статията е от преди години, публикувана е във в. „Истина“. Повечето от нас сме чували за пещерата, наречена „Проходна“, или както […]

Истината

Здравейте, приятели! Напоследък отново си мисля за Стоян Михайловски и неговите прозрения. Например това:   Истината е безсмъртна. И като безсмъртна – истината може да чака. Рано или късно тя се налага, и не може да не се наложи, понеже тя е закон на живота и закон на историята, и понеже всичко, което вирее и […]

„Горчиви свитъци“, или ИСТИНИТЕ на Илия Йовчев за нас

Сегашна и бъдеща България   А сега нека да погледнем към нашенското православие. То е едно от големите народни нещастия, дошли върху нас заради особеностите в политическия ни живот, на който сме били изложени. След създаването на независимата ни екзархия, у нас не се намериха достатъчно просветени и  родолюбиви пастири, които заемат местата на гръцките […]

Ботев за „ония, които търпят като волове и чакат да дойде Месия…“

Вероятно не много хора се замислят над подобни екзистенциални  въпроси като Добро и Зло, истина и лъжа, свобода и робство. Знаем ли всъщност какво е свободата? И защо ни е толкова трудно да приемем диагнозата на велики личности като Ботев, Каравелов, Илия Йовчев, Методий Кусев, които смело и с неумолима искреност са констатирали : „Народът […]

Ръката на Татко

  Този спомен е толкова жив и истински в мен, така жарък и неустоим като детски плач. Споменът за ръката на татко. Обичах това „място“, обичах тази ръка. Каквото и изпитание да стоеше пред мен, или пък страдание, през което трябваше да мина, аз знаех, че винаги мога да се „скрия“ там – да се […]