All posts in category Есе

Есе за училището – I част

Килийните училища в България отразяват нуждата от просветеност и духовно пробуждане, която може да бъде идентифицирана в българската народопсихология много преди реално-установената  времева определеност на нашето Възраждане. Началото на килийното образование може да бъде търсено, според някои източници, още през 15. век, когато възникват пъвите подобни училища, където като обучители са активно въвлечени главно монаси, свещеници, […]

II част

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВЗАИМООБУЧИТЕЛНИЯ МЕТОД ДНЕС:   Мултилевъл „Класните стаи” (МЛКС) – Едно от най-успешните приложения на взаимоучителния подход е многовъзрастовото обучение в САЩ и други страни, което изгражда един модел насъвременно взаимно училище с интегрирана учебна програма, в която липсва познатото разграничаване между отделните класове. За кратко време при многовъзрастовото обучение се придобиват знания, които в обикновените училища […]